Обавештење за родитеље и ученике

Објављено субота, 30 мај 2020

Поштовани родитељи,

Проглашењем ванредног стања услед епидемије COVID-19, у периоду од

  1. марта до 6. маја 2020. године, прекинут је непосредни образовно-васпитни рад у школама, а континуитет је обезбеђен остваривањем наставе надаљину.

 

По упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, школа организује oбразовно-васпитни рад од 1. јуна 2020. на следећи начин:

 

Организација активности за ученике осмог разреда

 

Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак, 5 јуна 2020. године.

 

Распоред активности по данима

 

Понедељак, 1. јун 2020. - преузимање комбинованог и теста за српски језик;

 

Уторак, 2. јун 2020. од 8.00 до 10.00 - пробни завршни испит из математике;

 

Од 1. до 5.јуна 2020. – посебни часовинаставе

Од 3. до 15. јуна 2020. - припремна настава

    Субота, 6. јун 2020. - онлајн припремна настава

 

Завршни испит – 17, 18. и 19 јуна 2020.

 

У понедељак 1. јуна 2020. ученици долазе у школу по распореду који ће им проследити одељењске старешине, у мањим групама које ће одредити одељењски старешина, и доносе оверене ђачке књижице и предају одељењском старешини.

Истог дана преузимају тест из српског језика и комбиновани тест, које ће радити код куће.

Урађене тестове враћају одељењском старешини у уторак 2. јуна 2020. године.

 

Пробни завршни испит из математике реализује се у школи 2. јуна 2020. у два термина, по распореду који ће им проследити одељењске старешине: од 8.00 до 10.00 часова и од 11.00 до 13.00 часова

 

Наставници наставних предмета који су обухваћени завршним испитом на часовима припремне наставе даће ученицима повратну информацију о резултатима на пробном завршном испиту.

 

 

Од 1. до 5. јуна 2020. за ученике осмог разреда биће организовани и посебни часови наставе уколико је заиста неопходно организовати непосредни рад за одређен број ученика уз примену свих мера заштите безбедности и здравља ученика и наставника и што мањи број ученика у групама.

 

Часови ће бити организовани у трајању од сат и тридесет минута.

 

Од среде 3. јуна 2020. до понедељка 15. јуна 2020. биће организована припрема за полагање завршног испита (припремна настава).

 

Припремна настава за полагање завршног испита трајаће десет дана у складу са законом.

 

О распореду одржавања часова посебне наставе и припремне наставе добиће информацију од одељењског старешине.

 

 

Организација посебних часова наставе за ученике петог, шестог и седмог разреда

 

Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима од 8. до 15. јуна 2020. за ученике петог, шестог и седмог разреда, уколико је заиста неопходно организовати непосредни рад за одређен број ученика уз примену свих мера заштите безбедности и здравља ученика и наставника и што мањи број ученика у групама.

Ученици ће бити распоређени у мање групе, а одељењске старешине ће их обавестити којој групи припадају и о предвиђеном распореду.

 

Обавештење важи и за први циклус (ученици од 1. до 4. разреда)

 

Ако се укаже потреба да ученик похађа посебне часове, о тој намери родитељи обавештавају наставника разредне наставе. Након тога се прави распоред наставе.

 

Начин, поступак и критеријуми оцењивања

Начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха ученика из обавезних предмета, изборних програма и активности прописан је правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

 

Изменама правилника о оцењивању („Сл. гласник“ 59/20) омогућено је да број оцена у другом полугодишту због ванредне ситуације изазване епидемијом може бити мањи од 4, односно мањи од 2 за предмете чији је недељни фонд 1 час.

 

Родитељима је омогућен увид у формативне оцене у делу Активности и сумативне бројчане оцене у другом полугодиштуу периоду ванредне ситуације.

 

Предметни наставници ће обавестити ученике/родитеље ученика који нису били активни током наставе на даљину и за које нема основа за оцењивање у периоду ванредног стања јер нису постигли неопходни ниво постигнућа, и уколико је то неопходно и не постоји други начин да преко веб алата или неког другог канала комуникације испитају ученике да ће бити обавезни да похађају додатне часове наставе у јуну према предвиђеном распореду. О распореду ових часова и времену доласка у школу обавестиће их одељењски старешина.

 

У наредном периоду додатна усмена испитивања неопходна су само у случају да се у сарадњи ученика и наставника утврди да нема елемената за извођење закључне оцене, када се, узимајући у обзир актуелну епидемиолошку ситуацију и контекст у коме се одвија настава, могу користити постојеће веб алати и тиме избегне позивање ученика у школу ради усменог испитивања у периоду од 1. 06. 2020. године.

 

Закључна оцена се у складу са Правилником о оцењивању изводи на основу свих оцена у току школске године као и када се настава реализовала на уобичајен начин, на основу процене остварености образовно- васпитних исхода, знања, вештина и ставова, самосталности и одговорности у раду као и рада током целе школске године. При извођењу закључне оцене узимају се у обзир све оцене које су дате током учења на даљину као и оцене евидентиране од почетка школске године.

 

О предлогу заључне оцене са образложењем наставници ће упознати ученике путем канала комуникације које су до сада са ученицима успоставили.

 

Управа школе

Погодака: 592

Статистика

Посетиоци
27
Чланци
1473
Број прегледа чланака
614242