KONKURS ZA UPIS U BORAVAK ZA ŠK. 2022/23. GODINU

Објављено понедељак, 29 август 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У БОРАВАК

УЧЕНИКА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ КОСТОЛАЦ

 

 1.ОШ „Јован Цвијић“ Костолац (даље:Школа), обавештава заинтересоване родитеље путем школског сајта о отвореном конкурсу за пријем захтева за упис ученика 1. и 2. разреда у Продужени боравак школе.

2.Родитељи подносе захтеве за упис у боравак са пратећом документацијом коју  поседују:

-доказ о запослењу родитеља

-доказ о старатељству родитеља ( за разведене и/или самохране родитеље)

-доказ о здравственом стању родитеља (ако постоји неки здравствени проблем)

  1. Трочлана комисија формирана Решењем директора, разматра приспеле молбе према редоследу подношења захтева.

4.Конкурс је отворен до попуне места у боравку, односно, до одобрења формирања новог одељења од стране надлежног Министарства.

5.Предвиђено је 15 места за ученике првог и 15 места за ученике другог разреда. Ученици другог разреда, корисници боравка из претходне школске године поново конкуришу за упис у продужени боравак, али предност ће имати ученици који су редовно користили услуге продуженог боравка у претходној години и они који су редовно измиривали уговорне обавезе у вези са плаћањем услуге боравка. Ови ученици имају предност и у односу на ново пријављене ученике другог разреда.

6.Постојеће одељење продуженог боравка се попуњава до дозвољеног броја ученика, према редоследу поднетих пријава и потписаних уговора.

7.Због већег броја захтева за упис јавила се потреба за отварањем још једног одељења, Школа је упутила захтев надлежном Министарству, како би добила одобрење за формирање новог одељења.

  1. До добијања сагласности надлежног Министарства, формира се листа чекања, према редоследу пристиглих пријава са пратећом документацијом.
Погодака: 304

Статистика

Посетиоци
14
Чланци
1388
Број прегледа чланака
528545