Објављено уторак, 23 новембар 2021

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

Понуду за осигурање ученика можете погледати овде...

Објављено понедељак, 10 новембар 2014

Финансијски план школе

Одлуку можете преузети овде...

Остала документа можете преузети овде:

GFI-2020-00863-1_O1_2021-02-24T12-57-41.pdf

GFI-2020-00863-1_O2_2021-02-24T12-57-58.pdf

GFI-2020-00863-1_O3_2021-02-24T12-58-08.pdf

GFI-2020-00863-1_O4_2021-02-24T12-58-18.pdf

GFI-2020-00863-1_O5_2003-0001_2021-02-24T12-58-31.pdf

Гаранције дате у току фискалне године.pdf

извештај о примљеним донацијама.pdf

извештај о реализацији укупних средстава буџета.pdf

коришћење средстава из текуће и сталне буџетске резерве.pdf

одступање између одобрених средстава и извршења.pdf

Правна акта и прописе битне за рад једне школе можете преузети овде:

1.Закон о основама система образовања и васпитања
2.Статут школе
3.Правилник о дипломама у основној школи
4.Правилник о понашању у учионици
5.Радни послови и задаци одељенског старешине
6.Упутство за вођење дневника
7.Кућни ред школске трпезарије
8.Кућни ред школе
9.Обавезе дежурних ученика
10.Обавезе дежурних наставника
11.Школски програм основног образовања и васпитања ( први део) школе за период 2021-2025. године
12.Школски програм основног образовања и васпитања (други и трећи део) школе за период 2021-2025. године

13. Правилник заштите безбедности ученика

14. Правилник о заштити од дискриминације

15. Правилник о евидентирању друштвено корисног рада

16. Развојни план рада школе

17. Отворена врата за посете родитеља

18. Правилник о организацији и систематизацији послова

19. Информатор о раду школе

Статистика

Посетиоци
25
Чланци
1445
Број прегледа чланака
583138