НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Објављено понедељак, 10 новембар 2014

АКТИВ НАСТАВНИКА СРСКОГ ЈЕЗИКА

Актив наставника српског језика је најбројнији у нашој школи. Сачињавају га:
1..Гордана Славковић, професор;
2. Магдалена Реџовић, професор;
3. Соња Цолић, професор;
4. Милена Врачар, професор;
5. Марија Грујић, професор;
6. Наташа Ивковић, професор.

Актив наставника српског језика учествује у свим културним и јавним дешавањима у школи, организује приредбе, литерарне конкурсе,књижевна дружења и школска такмичења. Успешно сарађује са локалним установама и укључује се у акције на нивоу ГО Костолац. Од бројних активности у протеклих неколико година треба истаћи сарадњу са Библиотеком „ Илија М. Петровић“ ( одељење у Костолцу), аматерским позориштем „ Castellum“, новинама „ Реч народа“, Регионалним центром за таленте итд. 

АКТИВ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ

Чланови актива наставника математике: 
1. Вукашин Рогожарски;
2. Јелена Миљковић;
3. Марина Митровић.
Основни задаци актива математичара су усавршавање наставног кадра и модернизација наставе математике.
Актив наставника математике редовно разговара о свим проблемима у настави и договара се како да их реши.Организујемо допунску, додатну и припремну наставу. Трудимо се да настава математике буде креативна и да задаци буду из свакодневног живота. Спајамо теорију и праксу па проблеме са говорног језика представљамо тзв.формулским ( математичким ) језиком.
Актив карактерише међусобно уважавање, толеранција и транспарентност. 
Како је математика краљица свих наука, и актив се према њој односи са дужним поштовањем. 

АКТИВ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Актив наставника страних језика има девет чланица: шест наставница енглеског језика и три наставнице француског језика. Енглески језик се у нашој школи учи од првог разреда, а француски језик од петог разреда. 
Енглески језик у нижим разредима предају наставнице: 
1. Зора Ђурић, 
2. Милица Станковић и 
3. Маринела Стевић. 
Енглески језик у вишим разредима предају наставнице: 
1. Љиљана Стојиљковић, 
2. Сања Милошевић и 
3. Тамара Мардешић. 
Француски језик предају наставнице: 
1. Ивана Радивојевић
2. Љубица Миливојевић и 
3. Бојана Ћурувија. 
Основне активности актива су: подела и извођење часова редовне, допунске и додатне наставе, утврђивање уџбеника и литературе, стручно усавршавање чланова стручног актива, организација такмичења и разматрање других стручних питања везаних за област страних језика. Председник актива води евиденцију о активностима. Захваљујући успешном извођењу додатне наставе и залагању наставника и ученика, сваке године се на такмичењима постижу запажени резултати. Ученици се редовно пласирају на једно од прва три места на општинским такмичењима, учествују на окружним такмичењима, а највећи успеси су остварени учешћем ученика на републичким такмичењима.

ДРУШТВЕНИ АКТИВ

Друштвени актив наше школе чине: 
1. Предраг Кордић, професор географије;
2. Радивоје Урошевић, професор географије;
3. Иван Милковић, професор историје;
4. Наташа Стефановић, професор историје.

Сви наставници држе додатну и допунску наставу. Професор Предраг Кордић води географску секцију Свет око нас“ која проучава природне карактеристике држава и међудржавне односе. Професор Горан Милошевић води секцију „Свакодневни живот“ у којој ученици проучавају свакодневни живот и обичаје људи кроз разне периоде.

АКТИВ НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА,ФИЗИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Актив наставника ове групе предмета у нашој школи сачињавају:
1. Драгољуб Швиковић, наставник техничког;
2. Слађана Радуновић, професор техничког;
3. Зорка Јовић, професор техничког и информатике;
4. Славица Миловановић, професор физике;
5. Саша Цветковић, професор информатике.

Актив наставника техничких предмета учествује у свим културним и јавним дешавањима и школским такмичењима, пружајући техничку подршку. Сви наставници држе додатну и допунску наставу. Професор Зорка Јовић води грађевинску секцију. Професор Саша Цветковић води информатичку секцију која у себи има групу за програмирање и групу за мултимедију. 


АКТИВ НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА

Хемија: 
1. Снежана Милосављевић - Наставник хемије

Биологија: 
1. Сања Живановић - Дипломирани  биологије
2. Катарина Краљик Савић - Дипломирани биолог
3. Јелена Пантић - Дипломирани биолог


АКТИВ НАСТАВНИКА УМЕТНОСТИ

Актив наставника ликовне културе чине:
Драган Павловић-професор
Новица Живковић-наставник

Актив наставника музичке културе чине:
Јелена Ђорђевић-наставник
Александра Лазић-наставник

Актив наставника уметности учествује у свим културним и јавним дешавањима у школи и граду.Својим радом даје велики допринос реализацији свих школских приредби иразличитих васпитно-образовних дешавања у школи.
Актив наставника ликовне културе заједно са члановима Ликовне секције организује и припрема бројне изложбе у школи и граду;учествује на различтим ликовним конкурсима на којима редовно осваја награде и то посебно на регионалном такмичењу талената( 1.место 2011.г).Такодје сваке године опрема сценографијом школске представе које школу представљају на Дечјим фестивалима.Активно учествује у визуелно-естетском уређењу школе.
Актив наставника музичке културе организује рад хора,оркестра и ансамбла вокалних солиста,као и секција љубитеља музике у склопу ваннаставних активности.Такође, већ 20.г. успешно сарађује са Музичком омладином Пожаревца преко које ученици посећују концерте уметничке музике,опере,балета,мјузикла у Народном позоришту,Позоришту на Теразијама и Српском народном позоришту.


АКТИВ НАСТАВНИКА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ

Актив наставника верске наставе чине:
Катарина Милићевић


АКТИВ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Актив наставника физичког васпитања чине:
Јован Павловић,
Звездан Реџовић,

Александар Шаманц.

АКТИВ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Актив наставника разредне наставе чине:

Верица Гаврилов,
Ивана Ивановић,
Снежана Станисављевић,
Душица Максић,
Будимка Огњановић,
Светлана Јелић,
Далиборка Меденица,

Ана Гајић,
Ирена Лајко,
Моника Чок,
Ирена Цветковић,
Радмила Настић,
Олгица Николајевић,
Наташа Травица,
Марија Петровић,
Биљана Величковић,
Славица Живковић,
Новица Гајић,
Јелена Јаковљев,
Сунчица Ђорђевић,
Драгана Мрђен,
Славица Матић,
Марина Вукмировић,
Сунчица Марковић,
Тања Раденковић,
Јелена Лазаров,
Слађана Најдановић,
Александра Стевић,
Маја Стојшић.

Погодака: 9891

Статистика

Посетиоци
27
Чланци
1473
Број прегледа чланака
614255