ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Објављено четвртак, 13 новембар 2014

Ђачки парламент је за многе нешто ново, необично и непознато. Заживео је и у нашој школи, а шта у ствари значи, чиме се бави и ко га сачињава покушаћемо да одговоримо.

Ученички парламент је законом загарантована институција која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешћу ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.
Организује се у последња два разреда основне школе, бира се сваке школске године и има свог председника.Ученички парламент чине по два представника сваког одељења.
Реч парламент настала је од латинске речи parlare што значи говорити и указује на једну од важних активности која се одвија у парламенту, а то је договарање, разговор, расправа.
Ученички парламент има обавезу да разматра однос и сарадњу ученика и наставника. Обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање, даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.

Ђачки парламент ради под руководством:

Председник-Вања Рајчић 8/6;
Потпредседник-Анђела Швиковић 7/5;
Записничар-Андријана Журжевић 8/2;
Координатор-Ивана Стајковац (наставница грађанског васпитања).

Погодака: 4578

Статистика

Посетиоци
27
Чланци
1473
Број прегледа чланака
614267